اتوبار برتر دارای خاورهای مسقف و مخصوص اثاث کشی منازل و ... است. کف و دیواره های کانتینرهای اتوبار برتر موکت کاری شده است تا اثاثیه شما در طول مسیر دچار شکستگی و آسیب دیدگی نشوند.

817